Realitné služby v Bratislave

Realitné služby v Bratislave

Silná značka AUREAL, skvelé meno spoločnosti a jedinečná koncepcia privádzajú do siete AUREAL nových agilných realitných maklérov, ktorí denne realizujú množstvo realitných obchodov v Bratislave a okolí.

PREDAJ, KÚPA, PRENÁJOM

 • bytov, rodinných domov
 • obchodných a kancelárskych priestorov
 • pozemkov a ornej pôdy
PORADENSKÝ A PRÁVNY SERVIS

 • ohodnotenie nehnuteľností
 • dedičské poradenstvo
 • finančné poradentsvo

Realitná kancelária Bratislava - reality, realitný agent Miro Pinte

Silná značka AUREAL, skvelé meno spoločnosti a jedinečná koncepcia privádzajú do siete AUREAL nových agilných realitných maklérov, ktorí denne realizujú množstvo realitných obchodov v Bratislave a okolí.

Realitné služby

Predaj, kúpu alebo prenájom Vášho:

 • bytu,
 • bytového domu,
 • rodinného domu, pozemku,
 • kancelárskeho priestoru,
 • komerčného priestoru,
 • ornej a lesnej pôdy,
 • nehnuteľností na Slovensku i v zahraničí

Poskytujem poradenský servis

 • osobná prehliadka nehnuteľností certifikovaným maklérom,
 • vyhotovenie fotodokumentácie,
 • stanovenie ceny nehnuteľnosti,
 • vytvorenie plánu spôsobu predaja nehnuteľnosti podľa požiadaviek klienta,
 • poradenstvo pri dedičskom konaní,
 • pri riešení Bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • pri záložnom práve,
 • pri ťarche na liste vlastníctva,
 • pri zriaďovaní plnomocenstva,
 • pri exekučnom konaní,

Právny servis na zabezpečenie potrebných dokumentov k nehnutľnosti

 • list vlastníctva
 • katastrálna mapa
 • potvrdenie od správcovskej spoločnosti
 • územno – plánovacia informácia

Vypracovanie návrhu

 • kúpnej zmluvy – notárskej zápisnice
 • nájomnej zmluvy
 • notárskej zápisnice o úschove

Na katastrálnom úrade

 • podanie vkladu na zmenu vlastníckeho práva
 • záložného práva
 • výmaz záložného práva, ťarchy

Hypotekárny servis

Zmluvy o prevode vlastníctva nehnutelností sú vždy vypracované formou notárskej zápisnice, čo je najvyššia možná ochrana zúčastnených strán.